Návody a technika

Jak je to ze ziskem antényNenechte se oblbovat aneb Jak je to se ziskem antény

Inspirace pro tenhle článek vzešla, jakmile jsem spatřil leták jisté nejmenované firmy, nabízející mobilní anténu na CB s fantastickým ziskem 9 dB. Budu se trochu probírat teorií, takže pokud by vás to nudilo, klidně to přeskočte a přečtěte si třeba vtipy.

Dotaz: Co je to zisk ?

Odpověď: Parametrem zisk se rozumí taková vlastnost antény, kdy se porovnává svorkové napětí ze vztažné antény s anténou neznámou. Jako vztažná anténa se v amatérské praxi používá půlvlnný, uprostřed napájený dipól. Dále se také používá tzv. "izotropní zářič", což je ideální, matematicky podložená anténa, která má kulovou vyzařovací charakteristiku, tj. září do všech směrů stejně (nahoru, dolů, doprava, doleva, prostě všude). Je ovšem tak ideální, že neexistuje, ale výrobci rádi udávají zisk, vztahující se právě k ní. Půlvlnný dipól, s maximálním vyzařováním v rovinně kolmé k ose dipólu, má zisk oproti "izotropu" přibližně 2 dB.

Dotaz: Co je dB ?

Odpověď: Decibel ( dB ) je poměrová logaritmická jednotka, tzn. vyjadřuje poměr mezi dvěmi hodnotami napětí nebo proudu. Vypočítá se jako:

20 * log U2 / U1          kde U2 a U1 jsou známá napětí.

Příklad: Mějme napětí U1 = 10 V, U2 = 5 V. O kolik dB je napětí U1 vetší než U2 ?

Řešení:

		x = 20 * log U2 / U1
		x = 20 * log 10 / 5
		x = 20 * log 2
		x = 20 * 0,3
		x = 6

Napětí U1 je větší o 6 dB.

Poměr mezi dvěma výkony se počítá podle vzorce:

10 * log P1 / P2

Zjednodušeně lze říci, že "10" krát proto, že výkon P se skládá z napětí i proudu ( P = U * I ). Takže výše uvedený příklad potom vyjde 3 dB ( za předpokladu počítání s výkony, samozřejmě ).

Zde je malý problém. V anténní praxi se obvykle bavíme o svorkovém napětí, ale dB počítáme pro výkon. Jedná se o zvyk. Mluvíme o napětí, ale jedná se o výkon. Je to šílené, ale berte to tak.

Dotaz: Jaký může mít běžná CB anténa zisk ?

Odpověď: Do běžných CB antén zahrnuji dle GP jednoprvkové vertikální antény a to buď v provedení domovním, mobilním nebo "ručním".

A)
Domovní antény. Nejobvyklejší je asi 5/8. Ta má teoretický zisk 3 dBd, tudíž by měla být podstatně lepší než půlka. V praxi ovšem tyto 3 dB nikdy nedosáhneme, a to díky ztrátám v přizpůsobovacích obvodech a nerovnoměrném rozložení okolního elektromagnetického pole. Anténa typu 1/2 by měla mít zisk 0 dB, jenže kvůli výše uvedeným ztrátám má zisk spíše záporný, asi -1 až -2 dB. Proto se v praxi jeví 5/8 lepší než 1/2, v extrémním případě může být napětí na svorkách 5/8 až o 4 dB větší než u 1/2. Pokud někdo používá anténu typu 1/4, nechť ví, že její zisk je stejný jako u 1/2, tedy 0 dB. Seriózní výrobce by měl u 1/2 udat zisk 2 dBi nebo 0 dBd, u 5/8 potom 5 dBi nebo 3 dBd.
B)
Mobilní antény. Protože se jedná vždy o výrazně zkrácené typy 1/2, 5/8, příp. 7/8, nikdy nemohou dosahovat kladných zisků. Jakýkoliv kladný údaj dBi nebo dBd je tedy neplatný a neseriózní.
C)
Pendreky. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by si výrobce dovolil udat nějaký zisk. Nalhávat se dá také je do určitých mezí, HI.

Dotaz: Je možné mít anténu s větším ziskem ?

Odpověď: Ano, pokud si dáte na střechu 30 m ( metrů ) dlouhou anténu. Existují anténní řady, skládající se z několika dipólů 1/2 nad sebou, dohromady tvoří jeden celek. Zisk se potom pohybuje okolo 6 až 9 dBd. Nazývají se také kolineární řady. Prakticky realizovatelné jsou ovšem až na kmitočtech VKV, kam CB nepatří.

George, kaenge 2000

!

| Autor: Chip_DC | Vydáno dne 14. 02. 2007 | 14378 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.volny.cz/david.bernasek

Minimální rozlišení 1024x768, ideální rozlišení 1152x864 a vyšší, WebMaster Chip Děčín & Cipísek Děčín, CB Klub Děčín (c) 2007, engine phpRS
Děkujeme organizaci RV-SOFT Network za poskytnutí bezvadného webhostingu zdarma pro tento web.

RV-SOFT Technology Zachrana-IT Radim Axel Vavra, revize EZS/EPS alarmy